این پروانه ی زیبا که در ونزوئلا کشف شده هنوز نام علمی ندارد .

      

ادامه مطلب