از طرف مدرسه به پسر داییم گفتن برو درباره 'عمه ی عطار'تحقیق بنویس، کل فامیل رو بسیج کرده که درباره 'عمه ی عطار'مطلب جمع کنن، آخرشم به هیچ جا نرسیدیم!اصلاهیچ منبعی درباره خانواده پدری عطار پیدا نمی‌شد.
زن داییم رفته مدرسه داد وبیداد که این چه تحقیقیه به بچه مردم میدین!
عمه ی عطار به چه درد بچه می‌خوره آخه!؟
مدیر مدرسه هم گفته خانم موضوع تحقیق اصلا 'عمه ی عطار'نبوده 'ائمه ی اطهار'بوده!! :| :))))


‎+18
.
.
.
یعنی اگه اول کتابامون اینو نوشته
بودن الان هممون پرفسور یودیم:دی


امتحانات از آنچه در برنامه امتحانی می بینید به شما نزدیکترند !

ادامه مطلب