از پشت همین تـریبــون من به مسئولین هشدار میدم !اگه اینترنت قطع شه من میرم دختر بازی میکنم !اصن میوفتم به جون دخترا! همین عمه‌ی شما امکان داره قربانی هدفهای پلیــد بعـدی من شه آقای مخابرات ! هشـــدآر جـِـدی 

عاقا پسری کــــــه استاتوسش بیشتر از 50 تالایک بخــــوره پســـــــر نیست ..............دختــــــــــــ­ـــره‬!!


فقط یه ایرانیه که می تونه یه جمله با 21 تا فعل بسازه!!!
داشتم می رفتم دیدم اومد گرفت نشست،
گفتم بزار برم بپرسم ببینم میاد؟نمیاد؟!!!
دیدم میگه:نمیخوام بیام برو بزار بگیرم بخوابم!!!‬


جواد خیابانی در بازی های آخر شب:
بله بازی امروز ...
نه الان دیگه بیست دقیقه بامداده الان دیگه تو فردا هستیم!
اره الان دیگه امروز نیست الان فرداست که دارید این بازی رو میبینید!!!!
اره بازی فردا
نه امروز
عجب بازی شده!

ادامه مطلب