این فایلی که براتون گذاشتیم حل 200 تا تست اول آخر کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات رانکوهی هستش. الله اعلم شاید به دردتون خورد!!!

لینک کمکی (غیر مستقیم)