یک سری از تکیه‌کلامهای بامزه‌ی زبان فارسی به زبان انگلیسی که زبان بین‌المللی هم هست ترجمه شده تا در هر نقطه از دینا بتوانید شیرین‌سخنی کنید و گاهی زخم زبان بزنید و گاهی تکه بیندازید.

 

My father came out, and I will take out your father- پدرم در آمد و پدر تورا هم در میارم

May they take away your 'dead washer'! - مرده شورتو ببرن!

Ghosts of your stomach! - ارواح شکمت!

Don't put a hat on my head! - سرم کلاه نگذار!

Why are you selling me wet wood?? - چرا هیزم تر بمن می‌فروشی؟

Light up my homework! - تکلیفم رو روشن کن!

His donkey passed the bridge. - خرش از پل گذشت

 


ادامه مطلب