به نام خدا
سلام
بعد از هدفمندی یارانه ها بنزین و کلا سوخت به مساله ای خیلی مهم تبدیل شد و کمکم همه به فکر این افتادند که مصرفشونو بیارن پائین.
بعضی از راه های خیلی ساده کاهش مصرف رو میگم که امیدوارم به دردتون بخوره


ادامه مطلب