تبلیغات
پرتخولی ها - مطالب ابر آزمایشگاه فیزیک 2
Website Security Test

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2

آزمایش های:

بستن سری و موازی مقاومت

راکتانس خازن (مقاومت خازنی)

نیروی محرکه مجهول

پل وین و ماکسو

قانون بیوساوار

اسیلوسکوپ

شارژ و دشارژ خازن

دانلود همگی در یک فایل:

عکس مدار های بسته شده در آزمایشگاه فیزیک 2

عکس مدار های بسته شده در آزمایشگاه  فیزیک 2
دانشگاه محقق اردبیلی


(---> لینک کمکی:  دانلود از سایت پرتخول<--- )

جستجو

برای جستجو در مطالب سایت، عبارت مورد نظر خود را در فرم زیر بنویسید.

ورود نویسندگان

تعداد ویزیت های پرتخول