یه روز یه آقایی نشسته بود وروزنامه می خوند كه یهو زنش با ماهی تابه می كوبه تو سرش.

 

مرده میگه: برای چی این كارو كردی؟

.......

زنش جواب میده: به خاطر این زدمت كه تو جیب شلوارت یه كاغذ پیدا كردم كه توش اسم سامانتا نوشته شده بود ...

  

مرده میگه: وقتی هفته پیش برای تماشای مسابقه اسب دوانی رفته بودم اسبی كه روش شرط بندی كردم اسمش سامانتا بود.

 

زنش معذرت خواهی می کنه و میره به کارای خونه برسه.

  

نتیجه اخلاقی: خانمها همیشه زود قضاوت میکنند 

....

......

.... 

سه روز بعدش مرده داشته تلویزیون تماشا می كرده كه زنش این بار با یه قابلمه ی بزرگ دوباره می كوبه تو سرش!

بیچاره مرده وقتی به خودش میاد می پرسه: چرا منو زدی؟

 ............

............

............ 

زنش جواب میده: آخه اسبت زنگ زده بود!


نتیجه اخلاقی 2: متاسفانه خانمها همیشه درست حس میکنند