فایل هایی که برداشتیم حالا همش مرتبط هست یا نه نمیدونم !