چه باحال نشسته! :)
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

اینم عکس دوست داشتنیه
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

.....

به نظرتون تو دلش داره فحش میده یا نه اونی که نشسته داره فحش میده که علافمون کردی؟

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

عکاسش خودم بودما :)
گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

مغز که کار کنه ادم شاد و خوشحاله
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

رنگ سفیده این گوزنه 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

اینام که اومدن برا تفریح و خنده خوش باشین داداش .
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

فوق العاده س این عکس
گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org

باغی زیبا حالا پرتخول یه جای عاشقانه بود اسمشو میزاشتن باغ عشق :)
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

عاقا من کلا ببر و شیر و پلنگ دوست دارم اینم عکس بچگیامه
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

دوست داشتنی
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تقابل بین اب و اتش
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org

برج دوبی اون بغلی؟؟
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

کلاه ایمنی اولیه احتمالا
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

معلولیت محدودیت نیست
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

:)
گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net

اینجا خیلی معروفه تو فیلما فک کنم 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

اینام یه عده دیونه که رو دره چادر زدن !
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
منیع هم که مشخصه