عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)خو لااقل اکسپریا زد میزاشتی ضد آب باشه این چیه آخه آب ازش رد میشه


عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

اون شش نیست عزیزم شیشه!


عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

اینجا ایران است...


عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

اینجا گود بای پارتی جعفرهعکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)


عاقا عاقاااااااااااااااا

عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

حالا فردا یکی میره اونجا اسفندم دود میکنه کجاشو دیدیعکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)


امیدوارم فتوشاپ باشه


عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

چی تولید میکنن اینا؟خدمات شرکتشون چیه دغیغن؟
عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

پی پی کردن ایشون مامانشون انداختنشون تو لباسشویی!

عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

این حیف شده.جاش تو خود آکسفورده اصنعکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

اینا عااااالین.خیلی توپن اینا

عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

بادیگاردن اوشون.اونم جلیقه ضدگلوله اس تنشون


عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

تو آینده ات منو کشته!

عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)
عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)


یازیخ دده!


عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

بازهم ایرانی شگفتی آفرید!

عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

دوستانن دیگه


عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

سکوت لدفنعکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

این فوق العاده اس!عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)

یه چیزی این وسط مشکوکه


عکس های طنز و خنده دار ایرانی ، 13 تیر 92 (33 عکس)