با تو ام دختر جان:
پسری که این سر شهر میکوبه میاد دنبال تو،
پسری که بدون ترس ومحکم،همه جا دستاشو دورت حلقه میکنه،
پسری که اس ام اساش کوتاه هست اما پر احساسه،
پسری که دستات رو تو چراغ قرمز خیابونا محکم تر میگیره،
پسری که بی هوا برات اس ام اس های غمگین می فرسته،
پسری که تو بیرون رفتن های دست جمعی ساکت تر از همیشه است،
پسری که وقتی داری حرف می زنی تو صورتت لبخند میزنه،
پسری که موهاتو از جلوی چشات میزنه کنار،
پسری که وقتی تو خودتی قلقلکت میده؛
.
.
.
.
.
.

این پسر نیست،این دیوثه=))))))
بس که با این و اون بوده حرفه ای شده،گردنشو بزن
زیادی هم احساساتی نشو =))))))