می‌دونی نوشابه با یک تکه گوشت چیکار می‌کنه؟!خوب ببینید اونوقت سر معده های بیچارتون چه بلایی میاره ؟!!!!   حالا هی نوشابه بخورین تا تو آمار بشیم نوشابه خور ترین كشور جهان !!!!!!