این یکی از کارتونای قدیمی که البته بچگیا از م.ا.ه.و.ا.ر.ه میدیدیم، خیلی قشنگ بود اون موقع ها، چند روز پیش باز دیدم تجدید خاطره ای شد.
البته اینم بگم که ترکی هستش 
برا دانلود شما هم گذاشتم، امیدواریم اجمعین خوشتون بیاد