دنبال کردن تصاویر خیالی از روی ابرها و ستارگان در آسمان کار همیشگی بشر بوده است.

حالا کریس کیگان تصویر ساز دیجیتال، سعی کرده با تصاویر ناسا بازی کرده و با تصاویر گرفته شده توسط رصد خانه چاندرا کمی بازی کند.

تصاویری که می بینید حاصل کار وی است.

بازی با تصاویر ناسا! +عکس

بازی با تصاویر ناسا! +عکس

بازی با تصاویر ناسا! +عکس

بازی با تصاویر ناسا! +عکس

بازی با تصاویر ناسا! +عکس
بازنشر:پرتخول
منبع فرعی(!! یعنی جایی که من عکسارو ازش برداشتم):برترینها
منبع اصلی : منبع اصلی هم که رد عکسا مشخصه