محسن نظری

 1) آدرس دهی سطری و ستونی آرایه چند بعدی   لینک دانلود

 2) محاسبه عضو nام در ماتریس بالامثلث یا پایین مثلث  لینک دانلود

 3) لیست های پیوندی   لینک دانلود (code1)   لینک دانلود(code2)

نکته: دو تا کد تمرین 3 متفاوت می باشند.وحید فتحی

 1) آدرس دهی سطری و ستونی آرایه چند بعدی   لینک دانلود

 2) محاسبه عضو nام در ماتریس بالامثلث یا پایین مثلث  لینک دانلود


بقیه رو هم به زودی میزاریم.