از نظر هندوانه تمام انسان ها چاقوکش هستن.

 

به پشه می گن: چرا زمستون پیداتون نیست؟ می گه: نه اینکه تابستونا خیلی برخوردتون خوبه!!


یک قانون همواره ثابت تو خونه ما:

هر موقع یکی از ما میره حموم مامانم شروع به ظرف شستن میکنه.


اگه آدم به معجزه معتقد نبود روزی ده بار نمیرفت سر یخچال تا چیزی که می خوادو پیدا کنه! 

.....

 

یکی ندونش درد می کرده میره دکتر میگه: همه رو بکش بجز اونی که درد می کنه!!

دکتر می پرسه چرا؟

می گه: بذار مثل سگ تنها بمونه!!

 

قدیما یه کیلو سبزی می گرفتی پاک کنی دوتا کفش دوزدکی ، حلزونی از توش میومد بیرون کلی سرگرم می شدیم، اما حالا چی؟ نه سرگرمی ای نه دلخوشی ای ... هیچی...! 

 

یه سوال فنی:

چرا "فوت" سرده و "ها" گرمه ؟

مگه جفتشون از دهن در نمیاد چرا "فوت" میکنی سرده و "ها" میکنی گرمه

 


فک کنم این سوسکا مشکل دارن، یه سره تو دستشویین!!!!!


 

 شما یادتون نمیاد اون روز هایی که هوا برفی و بارونی بود ناظم مدرسه میگف امروز صف نیست مستقیم برید سر کلاس ما هم خر کیف میشدیم میرفتم کلاس !


 

 به بعضیا تو زندگی باید گُفت.. من چشم میذارم.. تو فقط گُمشو.


 

یه رفیق دارم 170 قدشه حدودای پنجاه کیلوئه.هر وخ خیلی گشنش میشه آب دهنشو قورت میده همون واسه سیر شدنش کافیه


 

تو انتشارات دانشگاه یه دختره در فلشش رو گم کرده بود بعد آروم از من پرسید : ببخشید اگه فلش سر نداشته باشه ویروسی می شه؟؟


 

ولم کن تا ولت کنم!!!

.

.

.

.

جمله ای استراتژیک در زمان دعواهای بچگی!!


 


در آستانه امتحانات 

زمزمه های دانشجویان شب قبل از امتحان:

خب!

این که نمیاد...

اینم که بلدم...

دیگه وقت خوابه...


 

روباهی موبایلی دید؛زاغه از بالای درخت گفت:

اگه پایین آنتن نمیده بده بالا برات بگیرم

روباه موبایل و داد زاغ گفت: این عوض قالب پنیر کلاس سوم ابتدایی


 

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻧﻤیشد ﭘﺸﻪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺑﺮﻩ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﻪ ﺑﮑﭙﻪ ﯾﻪ ﮔﻮﺷه؟