عید غدیر خم بر همگان مبارک باد


تا صورت پیوند جهان بود على بود
تا نقش زمین بود و زمان بود على بود

شاهى كه ولى بود و وصى بود على بود
سلطان سخا و كرم و جود على بود

آن شیر دلاور كه ز بهر طمع نفس
در خوان جهان پنجه نیالود على بود

آن كاشف قرآن كه خدا در همه قرآن
كردش صفت عصمت و بستود على بود

آن عارف سجّاد كه خاك درش از قدر
از كنگره عرش برافزود على بود

آن شاه سرافراز كه اندر ره اسلام
تا كار نشد راست نیاسود على بود

آن قلعه گشایى كه در قلعه خیبر
بر كَند به یك حمله و بگشود على بود

چندان كه در آفاق نظر كردم و دیدم
از روى یقین در همه موجود على بود

این كفر نباشد سخن كفر نه این است
تا هست على باشد و تا بود على بود