بَچــــکـــ بـ ـودیمـ آرِزوموטּ بُزُرگ شُدَن بُوُد

بُزُرگــ کـِــ
شُدیمـ ـ حَسرَتِ بَرگَشتَـטּ به بَچِگی رو داریم

ღღ________ܜܔܢღღܜܔ

بَچــــ کـــ بـ ـودیمـ گاهے با یِه تیکه نَخ سَرگَرم مے شُدیم

بُزُرگــ کـِــ
شُدیمـ ـ حتے ۱۰۰ تا کَلاف نَخَم سَرگَرمِموטּ نِمیکُنه

ღღ________ܜܔܢღღܜܔ

بَچـِـــ کِـــ بـ ـودیمـ  هَمَه رو 10 تا دوست داشتیم

بُزُرگــ کـِــ شُدیمـ ـ  بَعضی ها رو هیچی

بَعضی هارو کَم و بَعضی ها رو بی نَهایَت دوست داریم

ღღ________ܜܔܢღღܜܔ

بچــــ
کـــ بـ ـودیمـ  اگه با کَسی
دَعوا میکَردیم ۱ ساعَت بَعد اَز یادِمو
טּ میرَفت

بُزُرگــ کـِــ شُدیمـ ــ گاهی دعواهاموטּ سالها تو یادموטּ مونده و آشتی نمی کنیم

ღღ________ܜܔܢღღܜܔ

بَچــــکـــ بـ ـودیمـ بُزُرگتَریـטּ آرِزوموטּ داشتَــטּکوچَکتریــטּ چیز بُود

بُزُرگــ کـِــ شُدیمـ ـ  کوچَکتَریــטּ آرِزوموטּ داشتَــטּ بُزُرگتَریــטּ چیزه

ღღ________ܜܔܢღღܜܔ

بَچـــِـ کِه بـ ُـودیمـ بَچــِــ بـ ُـودیمـ

بُزُرگــ کـِــ شُدیمـ ـ ← بُزُرگ نَشُدیم هیچ؛

دیگــِ ـه هَمون بچه هَم نیستیم...