یه چیزی بگم اینکه شاید توضیح پاسخ این تست خیلی سخت باشه و شاید متوجه نشین. ولی سعی کردم خیلی آسون توضیح بدم. (خودم پدرم در اومد تونستم حلش کنم)

جواب:

توضیح کلی: نکته کلی که من پیدا کردم این بود که بعد از تغییر مکان قد هر آدمک عوض میشد. برا همین اولین عکسی که درست کردم این بود گرچه این جواب نبود ولی یه نتیجه داشت اونم اینکه مشخص کرد قد ها عوض میشه و از 12 تا کم میشه 13 میشه.

بقیش تو ادامه مطلب


توضیح اول و کامل:

حالا با مثال توضیح میدم، فک کنم اینطوری راحت تر باشه به عکس پایین دقت کنین.

فرض کنید قد هر آدمک وقتی 12 تا هستن 65 سانتیمتر هستش و مقدار مساوی از قدشون رو به اشتراک میزارن یعنی هر کدوم 5 سانتی متر از قدشون رو کم میکنن به اشتراک میزارن.

60 سانتی متر شخص 2 به مکان 1 حرکت میکنه، بنابراین 5 سانتی متر از شخص 2 در مکان 2 باقی میمونه (پایین کفشاش)

55 سانتی متر شخص 3 به مکان 2 حرکت میکنه و با 5 سانتی متر باقی مونده از شخص 2 ترکیب میشه و قدش 60 سانت میشه، بنابراین 10 سانتی متر از شخص 3 در مکان 3 باقی میمونه. (پایین کفشاش)

50 سانتی متر از شخص 4 به مکان 3 حرکت میکنه و با 10 سانتی متر باقی مونده از شخص 3 ترکیب میشه و قدش 60 سانت میشه، بنابراین 15 سانتی متر از شخص 4 در مکان 4 باقی میمونه (کل کفشش)

45 سانتی متر از شخص 5 به مکان 4 حرکت میکنه و با 15 سانتی متر باقی مونده از شخص 4 ترکیب میشه و قدش 60 سانت میشه، بنابراین 20 سانتی متر از شخص 5 در مکان 5 باقی میمونه (کل کفشش و بخشی از پاهاش)

همینجوری ادامه پیدا میکنه و در نهایت ....

5 سانتی متر از شخص 13 به مکان 12 حرکت میکنه و با 55 سانتی متر باقی مونده از شخص 12 ترکیب میشه و قدش 60 سانت میشه، بنابراین 60 سانتی متر از شخص 13 در مکان 4 باقی میمونه (یه نفر به صورت کلی باقی میمونه)


توضیح خلاصه:

در نهایت فک کنم با این عکس که پدرم در اومد درستش کنم شاید توضیح کامل بشه.

عکسای پایین رو ببینی از 13 تا 1 رفته رفته از همه 5 سانت کم شده تا  در نهایت شده  12x 5 = 60 یعنی یه نفر کامل.

12 x 65 = 13 x 60

بازم هرجایی رو متوجه نشدین بگین تا بیشتر توضیح بدم.