ســـن یاریمین قاصدی سـن     ایلش ســنه چــــای دئمیشم . . .
              

                                                                           
                                                          یار قاصدی

ســـن یاریمین قاصدی سـن     ایلش ســنه چــــای دئمیشم

خـــیالینی گــــوندریب دیــــر     بس کی من آخ ، وای دئمیشم

آخ گئجه لَـــر یاتمـــــامیشام    مــن سنه لای ، لای دئمیشم

ســـن یاتالــی ، مـن گوزومه    اولـــدوزلاری ســـای دئمیشم

   هــر کـــس سنه اولدوز دییه       اوزوم ســــــــــنه آی دئمیشم

  سننن ســـورا ، حــــیاته من        شـیرین دئسه ، زای دئمیشم

 هــر گوزلدن بیــر گـــول آلیب     ســن گـــوزه له پای دئمیشم

     سنین گـــون تــک باتماغیوی       آی بـــاتـــانـــا تــــای دئمیشم

اینــدی یــایــا قــــیش دئییرم       ســـابق قیشا ، یای دئمیشم

   گــاه تــوییوی یاده ســــالیب        من ده لی ، نای نای دئمیشم

     ســونــــرا گئنه یاســه باتیب        اغــــلاری های های دئمیشم

 اتـک دولـی دریـا کیمــی             گـوز یاشیما چـای دئمیشم

   عمـــره ســورن من قره گون        آخ دئــمــیشم ، وای دئمیشم

 

 سن یاریمین قاصدی سن ایلن سنه چای دمیشم تو قاصد یارم هستی بنشین برایت چای اماده کرده ام

خیالینی گوندریبدیر بس کی من اخ وای دمیشم— خیالش را فرستاده بس که من اخ و وای گفته ام

آخ گجلر یاتمامیشام من سنه لای لای دمیشم—ای چه شبها که نخوابیدم و به تولالایی گفته ام

سن یاتالی من گوزومه اولدوزلاری سای دمیشم—تو وقتی خوابیدی من به چشم هایم گفتم که ستاره ها را بشمارد

هرکس سنه اولدوز دیه اوزوم سنه آی دمیشم—هرکس به توستاره بگوید خودم به تو ماه گفته ام

سننن سورا حیاته من شیرین دسه زای دمیشم—هرکس زندگی را شیرین بداند، بعد از تو من زندگی را تلخ می دانم

هر گوزلدن بیر گول آلیب   سن گوزه له پای دمیشم—از هر زیبا روی شاخه ای گل گرفته و به تو زیبا روی هدیه داده ام

سنین گون تک باتماغیوی    آی باتانا تای دمیشم— غروب خورشید وار تو را من مثل غروب ماه می دانم

ایندی یایا قش دییرم      سابق قیشا یای دمیشم—سابق زمستان را چو تابستان می دانستم ولی حالا تابستان را زمستان می دانم ( کنایه از پیر شدن است)

گاه توییوی یاده سالیب      من دلی نای نای دمیشم— گاها عروسی تو را به خاطر اورده و من دیوانه نای نای کفته ام

سونرا گنه  یاسه باتیب      آغلاری های های دمیشم— بعدا دوباره غمگین شده و های های گریه کرده ام

اتـک دولـی دریـا کیمــی         گـوز یاشیما چـای دئمیشماشک در دامنم مثل دریاجمع شده ومثل رود خانه جریان دارد

عمر سورن من قارا گون آخ دمیشم وای دمیشم— من سیاه بخت که عمر سپری می کنم آخ و و ای گفته ام


     *دانلود*