سلام ! خوش اومدی به پرتخول ! 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
لظیفه ی هفته :
بعد از مدت ها تحقیق متوجه شدم که گل کلم تو ترشی حکم پسته تو آجیل رو داره! اما نمی دونم چرا به اندازه پسته خوشحال نیست! شاید چون جاش راحت نیست!

شعر یا متن ادبی هفته : 
سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت 
به رقــص درآیـی
قـصـه عـشــق ، انــسـان بـــــودن مـــاست
اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست
ســرت را بـالا بــگیر ولبــخنــد بزن
فهمیدن احســاس ،کار هر آدمی نیست ...!
                                                       زنده یاد احمد شاملو