سلام ! خوش اومدی به پرتخول ! 


فرا رسیدن شب های قدر و ایام شهادت حضرت علی (ع) بر شعیان جهان و پیروان آن حضرت تسلیت عرض می نماییم .

علی بیش از اشک شما نیاز به اندیشه شما دارد...
.
.
.
مشکـــــل ما ضعـــف ایمـــــان نیـــست،
عـــدم معــرفت علمی مسائلی است که به آن ایمان داریم
و یکی از آن مسائل تشیــــع و اسلــــام است.
معتقدیم ولی آنرا نمی شناسیم
و آشنایی منطقی از آن نداریم و به مردی معتقدیم به عنوان یک امام و یک مرد بزرگ
و کسی که همیشه مورد ستایش ما بوده،اما متاسفانه علی را نمی شناسیم.
ما بیشتر به ستایش علی پرداختیم نه آشنایی با علی...
"دکتر علی شریعتی"