سلام ! خوش اومدی به پرتخول ! گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
جک هفته(هر وقت وقت کردیم یه جک جدید اینجا میزاریم) : 
سر کلاس بودیم، استاد گفت: چقدر زمان داریم؟ گفتم در حد دو جمله که با بیننده ها خداحافظی کنیم...! بیرونم کرد! خوب اعصاب نداری می گفتی از اتاق فرمان واست وقت می گرفتم!
شاعر میگه بخند و لبخند را هدیه کن . بعله 

شعر یا متن ادبی هفته : 

"عشق یا هوس مسئله این است؟ "