سلام ! خوش اومدی به پرتخول ! 

عید شما مبارک 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
ادبی هفته :
ز کوی یار می آ ید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
لظیفه ی هفته :
- اولی : به به سلام سال نو مبارک 
دومی : سلام سال <ماچ> نو  <ماچ> شما هم <ماچ> مبارک 
-- ماهی عیدمون امروز مرد 
این جواب اون دلستر و نون پنیرایی که بهت میدادم ؟؟
بی لیاقت...